การ restart apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

tags: 

ติดตั้ง เว็บ บน mint

sudo chown www-data:www-data -R /var/www/konline

งง ค่อย อธิบายทีหลัง คำสั่งนี้เพื่อให้ apache รัน file ได้ แค่นั้น

tags: 

javascript เช็คความถูกต้องของ หมายเลขบัตรประชาชน

{syntaxhighlighter brush:javascript;} function check_idcard_format(id) { var id_state = false; if(id.length != 13) return false; for(i=0, sum=0; i < 12; i++) sum += parseFloat(id.charAt(i))*(13-i); if((11-sum%11)%10!=parseFloat(id.charAt(12))) id_state = false; else id_state = true; return id_state; } {/syntaxhighlighter}
tags: 

javascript เช็คความถูกต้อง ของอีเมล์

{syntaxhighlighter brush:javascript;} function checkEmail(email) { return checkRegexp(email, /^([a-zA-Z0-9_.-])+@(([a-zA-Z0-9-])+.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/); } {/syntaxhighlighter} {syntaxhighlighter brush:javascript;} function checkRegexp(email, regexp) { if (regexp.test(email)) { return true; } return false; } {/syntaxhighlighter}
tags: 

jQuery typeonly {บังคับให้พิมพ์เฉพาะตัวอักษรที่ต้องการ}

{syntaxhighlighter brush:javascript;} function typeonly(e,str) { var key; var keychar; if (window.event) key = window.event.keyCode; else if (e) key = e.which; else return true; keychar = String.fromCharCode(key); if ((key==null) || (key==0) || (key==8) || (key==9) || (key==13) || (key==27) ) return true; else if (((str).indexOf(keychar) > -1)){ return true; } else{ return false; } } {/syntaxhighlighter}

เพิ่มความปลอดภัยให้เวบไซท์ง่ายๆด้วย SHA1 (เอาของเค้ามาแปะกันลืมจ้า)

เอามาจาก http://biolawcom.de/?/blog/238

tags: 

CKEditor und IMCE in Drupal 6

ไม่รู้จะอธิบายอะไร ดูเอาเอง

tags: 

ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย jQuery

{syntaxhighlighter brush:php;} $(function() { $(".low input[type='button']").click(function(){ var arr = $(this).attr("name").split("2"); var from = arr[0]; var to = arr[1]; $("#" + from + " option:selected").each(function(){ $("#" + to).append($(this).clone()); $(this).remove(); }); $("#" + to).sortOptionsByValue(); }); });{/syntaxhighlighter}
tags: 

How to sort a drop down list (select) using jQuery

เรียงค่า ของ drop down list จาก น้อยไปมาก
tags: 

Codeigniter ปัญหา ภาษาไทย กับ oracle และวิธีแก้ {ง่าวมาเมิน}

เผื่อจะรู้น้ำปิงปอแห้ง เฮ้อ ยังไง ก็ได้ละหว่า งานหน้าๆ ใช้งานหน้าแล้วกันนะ นี่คือวิธีการที่ทำให้ CI ติดต่อกับ ฐานข้อมูล Oracle และใช้ภาษาไทยได้นั่นเองเงอๆๆ

ในไฟล์ system\application\config\database.php

{syntaxhighlighter brush:php;} $active_group = "default"; $active_record = TRUE; $db['default']['hostname'] = "XXX"; $db['default']['username'] = "XXX"; $db['default']['password'] = "1234"; $db['default']['database'] = "XXX"; $db['default']['dbdriver'] = "oci8"; $db['default']['dbprefix'] = ""; $db['default']['pconnect'] = TRUE; $db['default']['db_debug'] = TRUE; $db['default']['cache_on'] = FALSE; $db['default']['cachedir'] = ""; $db['default']['char_set'] = "AL32UTF8"; // แก้ไขตรงนี้นะจ๊ะ $db['default']['dbcollat'] = "AL32UTF8"; {/syntaxhighlighter}

Pages

Subscribe to Lojorider RSS